Pár slov o mně

Na klavír jsem se začal učit hrát na ĽŠU v Žilině ve třídě prof. Daxnerové. Od roku 1992 jsem pokračoval u prof. Vlkové na ZUŠ V. Kaprálové v Brně. V letech 1996 - 2002 jsem studoval obor klavír na konzervatoři v Brně pod vedením profesorů H. Pelikánové, M. Bialase a D. Pančochové.

Své muzikantské dovednosti jsem pravidelně prezentoval na školních večírcích, tematicky zaměřených koncertech konaných v předních kulturních institucích Brna (1993 - Palác šlechtičen; 1994 - Moravská galerie aj.). Na ZUŠ V. Kaprálové jsem koncem každého školního roku vystupoval na polorecitálovém koncertě společně s M. Fišlem (dnes vedoucím klavírního oddělení na téže ZUŠ). Rovněž v průběhu studia na konzervatoři jsem pravidelně účinkoval na školních koncertech, zejména z tvorby skladatelů 20. století.

V rámci studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (MU) v Brně jsem se nadále zdokonaloval v klavírní hře u prof. D. Velebové na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a v semináři Collegium Musicum pod vedením J. Žemly. Několikrát jsem se aktivně zúčastnil Hudební soutěže studentů MU pořádané na Pedagogické fakultě MU. Vedle klavírních aktivit jsem zpíval v Pěveckém sboru MU (2004 - 2008). Magisterské studium jsem ukončil státní zkouškou v roce 2013 (hudební věda) a 2014 (italský jazyk a literatura). 

Výsledky na soutěžích

1996 - 2. cena v oblastním kole celostátní soutěže ZUŠ v Kroměříži

2003, 2007 a 2008 - 2. cena v Hudební soutěži studentů MU

2004 - 3. cena, tamtéž   


V posledních letech se více zaměřuji na populární hudbu různých žánrů (rock, pop, swing, latino aj.). V prosinci 2014  jsem účinkoval jako klávesista v kapele Pan Band na zaoceánské lodi Motorschiff Hamburg. Později jsem krátkodobě působil jako klavírista v Symfonickém orchestru MU v Brně, v chrámovém sboru při kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli a v Českém chlapeckém sboru z Hradce Králové.

V současnosti vystupuji na klavírních večerech v restauracích (Cohiba Club Conti Brno, Tivoli Café Brno, Hotel Premium Znojmo aj.) a příležitostně pořádám vlastní klavírní recitály (Stará radnice v Brně aj.). Účinkuji též jako klávesista v kapele Sting Tales.